УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Договори, сливания, придобивания, ликвидация, несъстоятелност

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА

Авторски права и търговски марки. Патенти и полезни модели

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО И ЗЛОПОЛУКИ

Съдействие при трудови злополуки, транспортни произшествия и увреждания от трети лица

СЕМЕЙНО ПРАВО

Брачни договори, развод, родителски права и издръжка

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Обслужване на сделки с имоти

ТРУДОВО ПРАВО

Защита на служители и работодатели

ДИГИТАЛНО ПРАВО И GDPR

Защита на онлайн присъствието на търговци и потребители.
GDPR имплементация

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Защита на граждани и фирми пред държавата и в съда

ЗАЩИТА ПРИ ОТМЕНЕНИ И ЗАКЪСНЕЛИ ПОЛЕТИ

Съдействие за получаване на обезщетение

ЗА МЕН

Казвам се Симеон Джамбазов.

Роден съм на 02.10.1987г.
През 2012г. завърших с отличен успех Софийски университет “Свети Климент Охридски” – специалност “Право” със специализации по Правораздаване и Международно право и международни отношения.

От 2013г. съм действащ адвокат.

От декември 2019г. съм зачислен като редовен докторант по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професионален опит:
2009-2011г. – юрисконсулт в “ДИМА СТИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София
2011г.-2012г. – юрисконсулт при ЧСИ Неделчо Митев, гр. София
2013г. – 2015г. – адвокат в Адвокатско дружество “Арнаудов и Узунова”, гр. София.
2015г.-2017г. – адвокат в Адвокатско дружество “Олег Костадинов”, гр. София

2018г. – сега – адвокат и управляващ партньор в Адвокатска къща “Джамбазов и партньори”

СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА
СПЕЧЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
ГОДИШЕН ОПИТ

Нашата визия и опит

Основна цел и стратегия на кантората е не просто да дадем решение на казуса, а да намерим и открием причината, както и да дадем нужната превенция на клинета за още по-успешен бизнес. 

Търговски спорове и защита
88%
Процесуално представителство
95%
Защита на интелектуални права и онлайн присъствие
93%
Сделки с имоти
82%