Вашата сигурност е наш приоритет!

Постигаме успеха заедно

Вашата сигурност е наш приоритет!

Адвокатска къща "Джамбазов и партньори"

През декември 2019г. управляващият партньор в кантората адвокат Симеон Джамбазов бе зачислен като редовен докторант по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Правото на Европейския съюз представлява наднационален правопорядък, който се прилага на територията на страната в условията на примат спрямо националното българско право. То предоставя множество механизми за допълнителна защита на гражданите и търговците, а много често се оказва и единствената такава. Материята е неизменна част от битието ни, доколкото България е член на ЕС от 2007г., и представлява наднационален инструмент, чрез който гражданите получават най-съвременна и демократична форма на защита на своите лични, имуществени, здравни, търговски, трудови права. Чрез задълбочаване на подготовката си в тази област, адвокат Джамбазов ще допринесе за това услугите на кантората да бъдат още по-конкурентни на пазара, а клиентите да получат най-добрата за тях услуга и защита.