Oбезщетение в размер на 2 милиона и 300 хиляди лева по иск на АД “Джамбазов и партньори”

Posted on

Със свое решение Окръжният съд в гр. Смолян потвърди по-рано постановено решение на Районен съд Златоград, с което по искова молба на адвокатско дружество “Джамбазов и партньори” се присъжда обезщетение в общ размер на 2 милиона и 300 хиляди лева в полза на клиент на кантората, претърпял тежка трудова злополука в минно предприятие на територията на гр. Златоград, довела до ампутация на дясната му ръка. С решението си съдът уважи на 100% така предявените от нас искове, ведно с претендираните лихви, като по този начин предостави възможност на клиента ни да бъде закупена високотехнологична протеза, която да му осигури адекватна рехабилитация и ресоциализация след инцидента.

Така присъденото обезщетение е в нови за практиката на съдилищата в България нива и размери, като екипът ни е изключително удовлетворен от постигнатия успех.

Адвокат Симеон Джамбазов бе зачислен като редовен докторант по Право на ЕС в СУ “Св. Климент Охридски”

Posted on

През декември 2019г. управляващият партньор в кантората адвокат Симеон Джамбазов бе зачислен като редовен докторант по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Правото на Европейския съюз представлява наднационален правопорядък, който се прилага на територията на страната в условията на примат спрямо националното българско право. То предоставя множество механизми за допълнителна защита на гражданите и търговците, а много често се оказва и единствената такава. Материята е неизменна част от битието ни, доколкото България е член на ЕС от 2007г., и представлява наднационален инструмент, чрез който гражданите получават най-съвременна и демократична форма на защита на своите лични, имуществени, здравни, търговски, трудови права. Чрез задълбочаване на подготовката си в тази област, адвокат Джамбазов ще допринесе за това услугите на кантората да бъдат още по-конкурентни на пазара, а клиентите да получат най-добрата за тях услуга и защита.

Адвокатска къща “Джамбазов и партньори” поднови членството си в BNI Partners

Posted on

През месец септември 2019г. кантората на адв. Симеон Джамбазов поднови годишното си членство в BNI Партньори, гр. София и затвърди успешното си партньорство с организацията. BNI е световна организация за професионалисти от различни бизнес области, в която те разменят препоръки помежду си и стимулират бизнесите си към дълготрайно партньорство, растеж и развитие. BNI Партньори е първото BNI дружество в България и кантората има честта да бъде член за втора поредна година с професионална област – Търговско и корпоративно право.